Freecodecamp Algorithm Solutions

Reverse a String

function reverseString(str) {
 var newStr = "";
 for (var i = str.length-1; i >= 0; i-- ) {
  newStr += str[i];
 }
 return newStr;
}

reverseString("hello");

 

Seek and Destroy  [JSBIN]

function destroyer(arr) {
 // Put all arguments, except the 1st one, into an array
 var excludes = [];
 for (var i=1; i < arguments.length; i++ ) {
  excludes.push(arguments[i]);
 }
 return arr.filter( function (element) { 
  return excludes.indexOf(element) == -1; 
 });
}

console.log(destroyer([1, 2, 3, 1, 2, 3], 2, 3));

Leave a Comment